Αυτοματισμοί Θυρών

Μοτέρ Ρολών

Γκαραζόπορτες

Ρολά Ασφαλείας

Μπάρες Parking

Πόρτες

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΕΣ - ΡΑΜΠΟΤΕ

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες ΠυρασφάλειαςKonstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Ταμπλαδωτή
 • Εξωτερική επιφάνεια με ανάγλυφο ξύλου ή σαγρέ, περιλαμβάνει ταμπλαδωτά αποτυπώματα κατανεμημένα απόλυτα συμμετρικά σε ηλεκτροκίνητη ή χειροκίνητη έκδοση.
 • Διατίθεται σε δύο βασικά χρώματα και σε απόχρωση ξύλου (εσωτερική πλευρά RAL 9016).

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Ραμποτέ
 • Εξωτερική επιφάνεια με ανάγλυφο ξύλου ή σαγρέ, αποτελείται από παράλληλες γραμμές κατανεμημένες απόλυτα συμμετρικά σε ηλεκτροκίνητη ή χειροκίνητη έκδοση.
 • Διατίθεται σε οκτώ βασικά χρώματα και σε απόχρωση ξύλου (εσωτερική πλευρά RAL 9016).

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Προστασία από παγίδευση των δακτύλων
 • Η ειδική σχεδίαση των πάνελ καταργεί τις επικίνδυνες για παγίδευση των δακτύλων περιοχές, εσωτερικά και εξωτερικά.

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Πλευρική προστασία
 • Πλευρικά πλαίσια τελείως κλειστά σε όλο το μήκος που αποκλείει την πρόκληση τραυματισμού σε αυτή την περιοχή.

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
 • Ακόμα και σε περίπτωση ζημιάς από σύγκρουση στην περιοχή του πλαισίου, οι οδηγοί μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν με ελάχιστο κόστος.

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Ασφάλεια ελατηρίων
 • Μηχανισμός που αποτρέπει την ανεξέλεγκτη πτώση της πόρτας, ακόμα και στην περίπτωση θραύσης των ελατηρίων

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Απρόσκοπτη λειτουργία
 • Κατάλληλα ρυθμισμένα ελατήρια για εύκολη λειτουργία ακόμα και στη χειροκίνητη έκδοση.

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Ανθεκτικότητα
 • Πλευρικοί μεντεσέδες με πολυαμιδικά ρυθμιζόμενου μήκους ροδάκια και με μεταλλικά ρουλεμάν στερεωμένα πάνω σε στιβαρά έδρανα σχήματος V.


Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Αθόρυβη λειτουργία
 • Δεν χρησιμοποιούνται μεταλλικά μέρη στα σημεία που λειτουργούν σαν πηγές θορύβου.

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Δυνατοί σύνδεσμοι
 • Ανθεκτικοί κεντρικοί μεντεσέδες από γαλβανισμένο χάλυβα συνδέουν τα πάνελ της πόρτας.

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Πάνελ πολυουρεθάνης
 • Πάνελ διπλού τοιχώματος από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη ηλεκτροστατικά που περιέχουν στέρεο αφρό πολυουρεθάνης χωρίς CFC πάχους 40mm σε όλο το μήκος τούς.
Πλήρης περιμετρική κάλυψη
 • Λάστιχα από υψηλής ποιότητας EPDM, εύκαμπτα και ανθεκτικά. Προσδίδουν απόλυτη μόνωση και προστασία ακόμα και όταν έχει επιλεγεί έκδοση με ενσωματωμένη ανθρωποθυρίδα.

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Ενσωματωμένη ανθρωποθυρίδα
 • Για τη διέλευση πεζών χωρίς να είναι αναγκαία η κίνηση όλης της πόρτας.

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας

Παράθυρα για φυσικό φωτισμό του γκαράζ σας

Οβάλ Μαύρο
Διαστάσεις: 665 χ 345mm

Ορθογώνιο Μαύρο
Διαστάσεις: 488 χ 322mm.

Ορθογώνιο λευκό
Διαστάσεις: 448 χ 322mm

Ορθογώνιο λευκό με σχέδιο
Διαστάσεις: 488 χ 322mm.

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Χερούλια
 • Για πόρτες με ηλεκτροκίνητη λειτουργία.

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Τηλεχειρισμός
 • Πατώντας απλά ένα κουμπί μπαίνετε στο γκαράζ χωρίς να κατεβείτε από το αυτοκίνητο σας.

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Χερούλια με κλειδαριά
 • Για πόρτες με χειροκίνητη λειτουργία.

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας
Πανίσχυρο Μοτέρ
 • Αθόρυβος και αξιόπιστος κινητήρας με αυτόματο προγραμματισμό, έξυπνη κάρτα ελέγχου ανίχνευσης εμποδίων και εσωτερική απασφάλιση. Μπορούν να συνδεθούν φωτοκύτταρα, μπουτόν, πληκτρολόγια κωδικού κ.λ.π.

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας Προϊόν


Περιγραφή

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας Προϊόν


Περιγραφή

Konstantelos.gr | Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί Θυρών, Μπάρες Parking, Χαλύβδινα Ρολά, Ρολά Αλουμινίου, Βιομηχανικές Πόρτες, Βιομηχανικά Ρολά, Πόρτες Οροφής, Πόρτες Πυρασφάλειας Προϊόν


Περιγραφή